1. degradering

  degradering, bestraffning som består i att man berövar någon hans militära tjänstegrad, i extrema fall genomförd som en förnedrande ceremoni inför den degraderades underlydande trupp.
 2. De Geer-morän

  De Geer-morän, årsmorän, ändmorän med en årsrytmisk uppbyggnad, bildad vid kanten av en glaciär eller inlandsis under avsmältningsskedet.
 3. degel

  degel, eldfast, kemikaliebeständig skål för upphettning och smältning av kemiska ämnen vid hög temperatur.
 4. degu

  degu, Octodon degus, art i gnagarfamiljen buskråttor.
 5. De Geer

  De Geer ( de Geer), släkt från Liège i Belgien, säkert känd sedan 1300-talet.
 6. degeneration

  degeneration, ärftlig försämring av en art, en ras, en släkt e.d. Problem kring sådana förändringar var förr livligt diskuterade, men den biologiska och medicinska forskningen har numera gjort begreppet inaktuellt.
 7. degenererad materia

  degenererad materia, astrofysikalisk benämning på gasformig materia av så hög densitet att vanliga gaslagar inte gäller.
 8. degeneration

  degeneration, term i kvantmekaniken som anger att en energi är associerad med mer än ett tillstånd.
 9. degeneration

  degeneration, förändringar i celler, vävnader eller organ som medför att funktionen nedsätts eller upphör.
 10. De Geer-ås

  De Geer-ås, typ av rullstensås som består av en sammanhängande rad av kullar.