1. degeneration

  degeneration, förändringar i celler, vävnader eller organ som medför att funktionen nedsätts eller upphör.
 2. degeneration

  degeneration, ärftlig försämring av en art, en ras, en släkt e.d. Problem kring sådana förändringar var förr livligt diskuterade, men den biologiska och medicinska forskningen har numera gjort begreppet inaktuellt.
 3. degenererad materia

  degenererad materia, astrofysikalisk benämning på gasformig materia av så hög densitet att vanliga gaslagar inte gäller.
 4. degeneration

  degeneration, förhållandet att ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga och övergår till att beteckna en viss typ av vara.
 5. industriella revolutionen

  industriella revolutionen var en snabb och stor förändring från ett samhälle som byggde på att människor arbetade med jordbruk till ett samhälle där de flesta arbetade i industrier.
 6. degeneration

  degeneration, term i kvantmekaniken som anger att en energi är associerad med mer än ett tillstånd.
 7. degenererade tillstånd

  degenererade tillstånd inom kvantmekaniken, se degeneration.
 8. Edgar Degas

  Degas, Edgar, född 19 juli 1834, död 27 september 1917, fransk målare och skulptör.
 9. Niklaus Degen Manuel

  Manuel, Niklaus Degen, även benämnd Manuel Deutsch, född ca 1484, död 1530, schweizisk målare, grafiker, poet m.m.
 10. Ellen DeGeneres

  DeGeneres, Ellen, född 26 januari 1958, amerikansk komiker, skådespelare och programledare i TV.