1. degradering

  degradering, bestraffning som består i att man berövar någon hans militära tjänstegrad, i extrema fall genomförd som en förnedrande ceremoni inför den degraderades underlydande trupp.
 2. Per Hagmansson

  Hagmansson, Per, 1745–1809, arkitekt och byggmästare, son till Daniel Hagman.
 3. Pehr Edman

  Edman, Pehr, 1916–77, kemist, laborator vid Lunds universitet 1947–57 samt forskningsföreståndare i Melbourne 1957–71 och därefter i München till sin bortgång.
 4. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.
 5. degradera

  degrade´ra verb ~de ~t ORDLED: de-grad-er-ar SUBST.: degraderande, degradering
  Svensk ordbok