1. deism

  deism, dels beteckning för en viss form av gudstro (att Gud uppfattas som avlägsen från världen och inte ingriper i det historiska skeendet, jämför Gud), dels en bestämd teologisk och religionsfilosofisk riktning som hade sin höjdpunkt under 1700-talet i Storbritannien.
 2. deism

  deism [deis´m] subst. ~en ORDLED: de-ism-en
  Svensk ordbok
 3. neologi

  neologi, den protestantiska teologi under senare delen av 1700-talet som var präglad av upplysningens idéer, i synnerhet av den brittiska deismen.
 4. teism

  teism, tron på en Gud (motsats: ateism) som är personlig, tillbedjansvärd, skild från världen men verksam i den (motsats: deism, panteism).
 5. supranaturalism

  supranaturalism, uppfattningen att det finns en högre verklighet som står över den för sinnena givna naturen, i teologin ofta förenad med en lära om uppenbarelsens nödvändighet och om uppenbarelsekunskapens åtskillnad från den naturligt givna kunskapen.
 6. Broad Church

  Broad Church, ”bredkyrklighet”, sedan 1800-talet sammanfattande beteckning för de riktningar inom Church of England och anglikanska kyrkogemenskapen som har sitt ideologiska ursprung i 1600- och 1700-talens deism och rationalism och ansluter sig till 1800- och 1900-talens liberalism och modernism.
 7. fritänkare

  fritänkare, person som i religiösa frågor inte erkänner någon läroauktoritet och därför står fri gentemot kyrkan och dess lära; i modernt språkbruk ofta detsamma som en som förnekar Guds existens.
 8. Matthew Tindal

  Tindal, Matthew, född ca 1657, död 1733, brittisk jurist och whigpolitiker.
 9. Joseph Butler

  Butler, Joseph, 1692–1752, brittisk filosof, biskop i Bristol 1738–51 och i Durham från 1751.
 10. Edward Herbert

  Herbert, Edward, Baron Herbert of Cherbury (Lord Herbert), 1583–1648, engelsk diplomat och filosof, bror till George Herbert.