1. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 2. deist

  deist [deis´t] subst. ~en ~er ORDLED: de-ist-en
  Svensk ordbok
 3. deism

  deism, dels beteckning för en viss form av gudstro (att Gud uppfattas som avlägsen från världen och inte ingriper i det historiska skeendet, jämför Gud), dels en bestämd teologisk och religionsfilosofisk riktning som hade sin höjdpunkt under 1700-talet i Storbritannien.
 4. deistisk

  deistisk [deis´t-] adj. ~t ORDLED: de-ist-isk
  Svensk ordbok
 5. Jean d’Alembert

  d’Alembert, Jean le Rond, född 17 november 1717, död 29 oktober 1783, fransk matematiker och filosof.
 6. fritänkare

  fritänkare, person som i religiösa frågor inte erkänner någon läroauktoritet och därför står fri gentemot kyrkan och dess lära; i modernt språkbruk ofta detsamma som en som förnekar Guds existens.
 7. Matthew Tindal

  Tindal, Matthew, född ca 1657, död 1733, brittisk jurist och whigpolitiker.
 8. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.