1. dekretister

  dekretister, de kyrkliga rättslärde som bearbetade och utlade kyrkans rättssamling Decretum Gratiani från 1140.
 2. dekretaler

  dekretaler, i medeltida kanonisk rätt benämning på påvens utslag i rättstvister, senare på beslut i allmänhet av påven eller av ett koncilium.
 3. dekret

  dekre´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: de-kret-et
  Svensk ordbok
 4. dekretalister

  dekretalister, de medeltida rättslärda som utlade de dekretaler som utkom efter Decretum Gratiani.
 5. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 6. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 7. Weimarrepubliken

  Weimarrepubliken, benämning på Tyska riket från 11 augusti 1919, då en republikansk, demokratisk och parlamentarisk författning antogs av en konstituerande nationalförsamling i Weimar, till 30 januari 1933, då Hitler blev rikskansler.
 8. neutralitet

  neutralitet, diplomatiskt och folkrättsligt begrepp som står för icke-deltagande i militära allianser och krigiska förvecklingar.
 9. Leopold II

  Leopold II, 1835–1909, kung av Belgien från 1865, son till Leopold I.
 10. dekretera

  dekrete´ra verb ~de ~t ORDLED: de-kret-er-ar SUBST.: dekreterande, dekretering
  Svensk ordbok