1. delta

  delta är ett lågt landområde vid mynningen av en flod eller annat vattendrag.
 2. delfiner

  delfiner, Delphinidae, familj tandvalar med 34 arter som förekommer i världens alla hav.
 3. delfin

  delfin, sadeldelfin, springare, vanlig delfin, Delphinus delphis, art i tandvalsfamiljen delfiner.
 4. delkultur

  delkultur, subkultur, idé-, värde- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större samhällelig enhet, t.ex. yrkeskulturer, ungdomskulturer, etniska kulturer, regionalkulturer eller avvikarkulturer.
 5. Delfi

  Delfi, stad och helgedom i Fokis i Grekland; antikens mest berömda Apollonhelgedom och orakel.
 6. deliberativt samtal

  deliberativt samtal, form av undervisning som betraktas som ett viktigt inslag i skolans demokratiska fostran.
 7. Delhi

  Delhi, stad i unionsterritoriet Delhi, vid floden Yamuna i norra Indien; 11 miljoner invånare (2011), i stadsområdet 16,3 miljoner.
 8. delokalisering

  delokalisering, i kvantkemin en term som anger att en partikelrörelse (vanligtvis en elektronrörelse) fått ökad spridning i rummet.
 9. delningsekonomi

  delningsekonomi, engelska sharing economy, även collaborative economy, samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.

 10. deletion

  deletion, förlust av ett kromosomsegment.