1. delta

  delta är ett lågt landområde vid mynningen av en flod eller annat vattendrag.
 2. delfiner

  delfiner, Delphinidae, familj tandvalar med 34 arter som förekommer i världens alla hav.
 3. delfin

  delfin, sadeldelfin, springare, vanlig delfin, Delphinus delphis, art i tandvalsfamiljen delfiner.
 4. delkultur

  delkultur, subkultur, idé-, värde- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större samhällelig enhet, t.ex. yrkeskulturer, ungdomskulturer, etniska kulturer, regionalkulturer eller avvikarkulturer.
 5. Delhi

  Delhi, stad i unionsterritoriet Delhi, vid floden Yamuna i norra Indien; 11 miljoner invånare (2011), i stadsområdet 16,3 miljoner.
 6. delningsekonomi

  delningsekonomi, engelska sharing economy, även collaborative economy, samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.

 7. Delfi

  Delfi, stad och helgedom i Fokis i Grekland; antikens mest berömda Apollonhelgedom och orakel.
 8. delokalisering

  delokalisering, i kvantkemin en term som anger att en partikelrörelse (vanligtvis en elektronrörelse) fått ökad spridning i rummet.
 9. deliberativt samtal

  deliberativt samtal, form av undervisning som betraktas som ett viktigt inslag i skolans demokratiska fostran.
 10. deltagande observation

  deltagande observation, deltagarobservation, samhällsvetenskaplig metod, i första hand använd inom kultur- och socialantropologi, etnologi, folkloristik och sociologi, innebärande att forskaren personligen lever i det kulturella och sociala sammanhang som studeras.