1. aktie

  aktie är en andel i ett aktiebolag.
 2. satellit

  satellit, naturlig eller konstgjord kropp i bana kring en planet.
 3. Svenska Dagbladet

  Svenska Dagbladet, SvD, obunden moderat daglig morgontidning, utgiven i Stockholm.

 4. aktiebolag

  aktiebolag, AB, form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder.
 5. laga skifte

  laga skifte, benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga.
 6. Gui Minhai

  Gui Minhai, född 1964, kinesisk-svensk författare och förläggare. 

 7. arvskifte

  arvskifte, fördelning av en avliden persons tillgångar mellan dödsbodelägarna, dvs. arvingar och universella testamentstagare.
 8. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.
 9. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 10. TT Nyhetsbyrån

  TT Nyhetsbyrån, TT, till 2013 Tidningarnas Telegrambyrå, Sveriges största nyhetsbyrå, grundad 1921 då ett konsortium av storstadstidningar övertog De förenade byråernas (DFB) – tidigare Svenska Telegrambyråns (SvT) – nyhetsförmedling.