1. Delaware

  Delaware, förkortat DE, delstat i USA.

 2. delaminering

  delaminering, teknisk separation av ett (plast)laminat i de olika lager som laminatet består av.
 3. Eugène Delacroix

  Delacroix, Eugène, född 26 april 1798, död 13 augusti 1863, fransk konstnär, det romantiska måleriets främste företrädare och en av de viktigaste utgångspunkterna för det sena 1800-talets orientering mot en ren färgkonst.
 4. de Laval-turbin

  de Laval-turbin, ångturbin av liktryckstyp, ursprungligen konstruerad av Gustaf de Laval på 1880-talet.
 5. De la Gardie

  De la Gardie, släkt härstammande från köpmannen Jacques Scoperier (död 1565) i staden Caunes nära Carcassonne, södra Frankrike.

 6. dela

  de`la verb ~de ~t ORDLED: del-ar SUBST.: delande, delning
  Svensk ordbok
 7. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 8. delare

  delare, heltalsfaktor av ett tal (jämför division).
 9. delat ansvar

  delat ansvar, då flera gäldenärer har en gemensam skuld men varje enskild gäldenär bara ansvarar för sin del av skulden.
 10. Delagardieska arkivet

  Delagardieska arkivet, en till Lunds universitetsbibliotek sedan 1848 hörande samling av manuskript, som donerats av Jacob De la Gardie (1768–1842) på godset Löberöd i Skåne.