1. delare

  delare, heltalsfaktor av ett tal (jämför division).
 2. delarbetsmarknad

  delarbetsmarknad, en del av den totala arbetsmarknaden i ett lands ekonomi.
 3. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 4. coronavirus

  coronavirus är en grupp virus.

 5. lever

  lever, hepar, organ hos ryggradsdjur, inklusive människan, som bildas som en förgrenad utbuktning från mag–tarmkanalen och som har ett stort antal funktioner och en dominerande roll i kroppens ämnesomsättning.
 6. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 7. lunga

  lunga, pulmo, pluralis pulmones, från kroppsytan inbuktande andningsorgan i vilka andningsmedium (vanligen luft) transporteras tidalt, dvs. först in, sedan ut i motsatt riktning.
 8. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 9. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 10. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.