1. De La Soul

  De La Soul, amerikansk rapgrupp, bildad 1987.

 2. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 3. Lucia

  Lucia, död cirka 304, kristen jungfru från Syrakusa, martyr, troligen under Diocletianus förföljelse.

 4. proteiner

  proteiner är stora molekyler som är av avgörande betydelse för allt liv.

 5. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 6. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 7. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 8. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 9. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.

 10. överkorsning

  överkorsning, inom genetik att delar av de homologa kromosomerna i ett kromosompar byter plats med varandra.