1. glamping

  glamping, exklusiv form av camping.

 2. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.

 3. Black Lives Matter

  Black Lives Matter, global opinionsrörelse med ursprung i USA vars syfte är att synliggöra polisvåld och rasism.

 4. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 5. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 6. blomflugor

  blomflugor, Syrphidae, familj i insektsordningen tvåvingar.

 7. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 8. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 9. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 10. Kina

  Kina, stat i östra Asien.