1. delikat

  delika´t adj., neutr. ~ ORDLED: de-lik-at
  Svensk ordbok
 2. delikatessjäv

  delikatessjäv, grannlagenhetsjäv, den mest opreciserade formen av jäv (behörighetshinder) för beslutsfattare eller föredragande tjänsteman att handlägga visst ärende i offentlig förvaltning.
 3. delikt

  delikt, juridisk term som används dels för att helt allmänt beteckna en rättsstridig handling, dvs. en handling som medför skadeståndsskyldighet, straffansvar eller bådadera, dels (numera sannolikt oftare) i den mer inskränkta bemärkelsen brottslig gärning.
 4. delikatess

  delikatess´ subst. ~en ~er ORDLED: de-lik-at-ess-en
  Svensk ordbok
 5. delikatessjäv

  delikatess`jäv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: de-lik-at-ess--jäv-et
  Svensk ordbok
 6. delikt

  delik´t subst. ~et, plur. ~ el. ~er ORDLED: de-likt-et
  Svensk ordbok
 7. pakor

  pakor, Agoutidae [agu:-], familj marsvinsartade gnagare med två arter i Central- och Sydamerika: paka ( Agouti [agu:-] paca) och bergspaka ( A. taczanowski).
 8. Peter Forsskål

  Forsskål, Peter, född 11 januari 1732, död 11 juli 1763, naturalhistoriker, filosof, forskningsresande.

 9. drottningsylt

  drottningsylt, sylt kokad på lika delar blåbär och hallon.
 10. fino

  fino, ljus, halmfärgad sherry med delikat doft och lätt, mycket torr, frisk, nötliknande smak (15,5–17 procent alkohol).