1. delikat

  delika´t adj., neutr. ~ ORDLED: de-lik-at
  Svensk ordbok
 2. delikatessjäv

  delikatessjäv, grannlagenhetsjäv, den mest opreciserade formen av jäv (behörighetshinder) för beslutsfattare eller föredragande tjänsteman att handlägga visst ärende i offentlig förvaltning.
 3. delikatess

  delikatess´ subst. ~en ~er ORDLED: de-lik-at-ess-en
  Svensk ordbok
 4. delikatessjäv

  delikatess`jäv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: de-lik-at-ess--jäv-et
  Svensk ordbok
 5. delikt

  delikt, juridisk term som används dels för att helt allmänt beteckna en rättsstridig handling, dvs. en handling som medför skadeståndsskyldighet, straffansvar eller bådadera, dels (numera sannolikt oftare) i den mer inskränkta bemärkelsen brottslig gärning.
 6. delikt

  delik´t subst. ~et, plur. ~ el. ~er ORDLED: de-likt-et
  Svensk ordbok
 7. drottningsylt

  drottningsylt, sylt kokad på lika delar blåbär och hallon.
 8. fino

  fino, ljus, halmfärgad sherry med delikat doft och lätt, mycket torr, frisk, nötliknande smak (15,5–17 procent alkohol).
 9. internationella brott

  internationella brott, internationella delikt, i internationella konventioner angivna brottsliga gärningar.
 10. kommissivdelikt

  kommissivdelikt, juridisk term för brott som kan begås på annat sätt än genom underlåtenhet.