1. delikatessjäv

    delikatessjäv, grannlagenhetsjäv, den mest opreciserade formen av jäv (behörighetshinder) för beslutsfattare eller föredragande tjänsteman att handlägga visst ärende i offentlig förvaltning.
  2. delikatessjäv

    delikatess`jäv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: de-lik-at-ess--jäv-et
    Svensk ordbok