1. delikt

  delikt, juridisk term som används dels för att helt allmänt beteckna en rättsstridig handling, dvs. en handling som medför skadeståndsskyldighet, straffansvar eller bådadera, dels (numera sannolikt oftare) i den mer inskränkta bemärkelsen brottslig gärning.
 2. delikt

  delik´t subst. ~et, plur. ~ el. ~er ORDLED: de-likt-et
  Svensk ordbok
 3. pakor

  pakor, Agoutidae [agu:-], familj marsvinsartade gnagare med två arter i Central- och Sydamerika: paka ( Agouti [agu:-] paca) och bergspaka ( A. taczanowski).
 4. kommissivdelikt

  kommissivdelikt, juridisk term för brott som kan begås på annat sätt än genom underlåtenhet.
 5. delikat

  delika´t adj., neutr. ~ ORDLED: de-lik-at
  Svensk ordbok
 6. fino

  fino, ljus, halmfärgad sherry med delikat doft och lätt, mycket torr, frisk, nötliknande smak (15,5–17 procent alkohol).
 7. Peter Forsskål

  Forsskål, Peter, född 11 januari 1732, död 11 juli 1763, naturalhistoriker, filosof, forskningsresande.

 8. kirimoja

  kirimoja, synonym cherimoya, Annona cherimola, art i familjen kirimojaväxter.
 9. drottningsylt

  drottningsylt, sylt kokad på lika delar blåbär och hallon.
 10. internationella brott

  internationella brott, internationella delikt, i internationella konventioner angivna brottsliga gärningar.