1. delstat

  delstat, stat eller provins som ingår i en federation.
 2. Delsbo

  Delsbo, tätort i Hudiksvalls kommun, Hälsingland (Gävleborgs län), 33 km väster om Hudiksvall; 2 185 invånare (2016).

 3. Delsbostintan

  Delsbostintan, egentligen Ida Gawell-Blumenthal, 1869–1953, berättare och vissångerska.
 4. Delsbo

  Delsbo, församling i Uppsala stift, Hudiksvalls kommun, Hälsingland (Gävleborgs län); 4 362 invånare (2016).

 5. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 6. dels

  dels konj.
  Svensk ordbok
 7. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 8. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 9. nattvard

  nattvard, eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin.
 10. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.