1. deltagande

  2de`ltagande adj., ingen böjning ORDLED: del--tag-ande
  Svensk ordbok
 2. deltagande

  1de`ltagande subst. ~t ORDLED: del--tag-and-et
  Svensk ordbok
 3. deltagande observation

  deltagande observation, deltagarobservation, samhällsvetenskaplig metod, i första hand använd inom kultur- och socialantropologi, etnologi, folkloristik och sociologi, innebärande att forskaren personligen lever i det kulturella och sociala sammanhang som studeras.
 4. deltaga

  deltaga se 1delta
  Svensk ordbok
 5. deltagare

  de`ltagare subst. ~n äv. deltagarn, plur. ~, best. plur. deltagarna ORDLED: del--tag-ar-en
  Svensk ordbok
 6. Bastiljen

  Bastiljen var en medeltida fästning i Paris som stormades och revs under franska revolutionen.
 7. simsport

  simsport är olika sporter i vatten, nämligen kappsimning, öppet vatten-simning, konstsim, masters, simhopp och vattenpolo.
 8. kawaii

  kawaii, benämning på ett japanskt gullighetsideal och särpräglad estetik som började växa fram på 1970-talet inom populärkultur och modebransch. 

 9. Knud Rasmussen

  Rasmussen, Knud, 1879–1933, dansk etnograf och polarforskare.
 10. olympiska spelen

  olympiska spelen, OS, internationella idrottstävlingar med antik förebild som sedan 1896 (sommarspelen) och sedan 1924 (vinterspelen) arrangeras vart fjärde år, en olympiads mellanrum, i olika städer i världen.