1. deltamuskel

    deltamuskel, musculus deltoideus, muskel som är formad som den grekiska bokstaven delta, Δ, och som utgår från skuldergördeln och utbreder sig över axelleden för att fästa på överarmsbenet.
  2. deltamuskel

    del`tamuskel subst. ~n deltamuskler ORDLED: delta--muskl-er
    Svensk ordbok
  3. deltoideus

    deltoideus, egentligen musculus deltoideus (latin), se deltamuskel.