1. delton

  delton, enkel sinuston som tillsammans med andra deltoner ljuder i en sammansatt ton.
 2. spektrum

  spektrum, ursprungligen den uppdelning av (sol)ljuset i olika färger (våglängder) som kan göras t.ex. med hjälp av ett prisma.
 3. ton

  ton är ett ljud som skapas när luften vibrerar och skapar en tryckvåg som uppfattas av örat.

 4. överton

  överton, delton i en harmonisk serie som har högre frekvens än dennas grundton.
 5. klangfärg

  klangfärg, egenskap hos en klang, som gör att den kan låta annorlunda än andra klanger med samma tonhöjd och tonstyrka.

 6. grundton

  grundton, inom akustiken den lägsta deltonen i en sammansatt ton med harmoniskt spektrum.
 7. tonhöjd

  tonhöjd, den egenskap hos en ton som gör att den kan inordnas längs en skala mellan hög och låg (se ton).
 8. klang

  klang, ljudet av en komplex ton, vilken är uppbyggd av ett ackord av samtidigt ljudande, nästan eller helt harmoniska deltoner, dvs. med frekvenser som bildar en harmonisk serie.
 9. intervall

  intervall, tonhöjdsskillnaden mellan två samtidiga eller omedelbart på varandra följande toner.
 10. konsonans

  konsonans, av hörselsinnet uppfattbar egenskap hos en samklang av två eller flera toner.