1. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 2. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.
 3. dem

  dem, i antikens Athen den minsta politiska och administrativa enheten, inrättad av Kleisthenes 508 f.Kr.
 4. demografiska transitionen

  demografiska transitionen, övergången från en situation med höga födelse- och dödstal till en med låga sådana tal.
 5. demens

  demens,, dementia, en förvärvad omfattande försämring av psykiska funktioner (intellekt, minne och personlighet).
 6. Demokratiska partiet

  Demokratiska partiet, politiskt parti i USA.

 7. demokratisering

  demokratisering, införande av demokrati.
 8. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 9. DEM

  DEM, internationell valutabeteckning för Tysklands äldre valuta mark (D-mark).
 10. dem

  dem, i biologin sammanhängande lokal population som är panmiktisk, dvs. utan barriärer (parnings- eller korsningshinder) mellan olika grupper av individer och följaktligen med en gemensam genpool.