1. DEM

  DEM, internationell valutabeteckning för Tysklands äldre valuta mark (D-mark).
 2. dem

  dem, i antikens Athen den minsta politiska och administrativa enheten, inrättad av Kleisthenes 508 f.Kr.
 3. dem

  dem, i biologin sammanhängande lokal population som är panmiktisk, dvs. utan barriärer (parnings- eller korsningshinder) mellan olika grupper av individer och följaktligen med en gemensam genpool.
 4. dem

  dem se 2den
  Svensk ordbok
 5. Erich von dem Bach-Zelewski

  Bach-Zelewski, Erich von dem, 1899–1972, tysk SS-officer.
 6. demot

  demot, medborgare i en athensk dem (se dem).
 7. demekologi

  demekologi, den gren inom ekologin som befattar sig med demers egenskaper och omvärldsrelationer (jämför dem).
 8. Demokritos

  Demokritos var en grekisk filosof.
 9. demon

  demon, bakgrundsprogram i operativsystem som arbetar utan styrning från användaren.
 10. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.