1. demens

  demens,, dementia, en förvärvad omfattande försämring av psykiska funktioner (intellekt, minne och personlighet).
 2. senil demens

  senil demens, demens som debuterar i ålderdomen (seniet) dvs. efter 65 års ålder.
 3. vaskulär demens

  vaskulär demens, de former av demens som orsakas av cirkulationsstörningar i hjärnan; de svarar för drygt 25 % av alla fall av svår demens i Sverige.
 4. presenil demens

  presenil demens, demenssjukdom (vanligen Alzheimers sjukdom, pannlobsdemens eller hjärnskador som är orsakade av kärlsjukdomar) som ger sina första symtom redan före ålderdomen (seniet).
 5. demens

  demen´s subst. ~en ORDLED: de-mens-en
  Svensk ordbok
 6. psykisk störning

  psykisk störning, tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen (hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka sinnesintryck) och som orsakar lidande och funktionsnedsättning.
 7. Demensförbundet

  Demensförbundet, egentligen Riksförbundet för dementas rättigheter, handikapporganisation som arbetar med att förändra och förbättra förhållandena för de dementa i samhället.
 8. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 9. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 10. Alzheimers sjukdom

  Alzheimers sjukdom, sjukdom som drabbar hjärnan och leder till demens, dvs. långvarig omfattande försämring av psykiska funktioner.