1. demonstration

  demonstration, protest eller meningsyttring som görs på ett uppmärksammat sätt, med förebild i den internationella arbetarrörelsens demonstrationer första maj.
 2. demonstration

  demonstration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: de-monstr-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. demonstrationsfrihet

  demonstrationsfrihet, rätt att anordna och delta i demonstration på allmän plats.

 4. demonstrationståg

  demonstrationståg [-ʃo`ns-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: de-monstr-at-ions--tåg-et
  Svensk ordbok
 5. försöks- och demonstrationsskola

  försöks- och demonstrationsskola, Fod-skola, en till de svenska lärarhögskolorna genom riksdagsbeslut 1967 knuten skola, där lärarkandidaterna kunde följa och ibland medverka i pedagogiska försök och demonstrationer under ledning av lärarhögskolans pedagogik- och metodiklärare.
 6. kvinnorörelse

  kvinnorörelse är en politisk rörelse som arbetar för att kvinnor ska vara jämställda med män och för att få bort diskriminering av kvinnor.
 7. Boris Nemtsov

  Nemtsov, Boris, 1959–2015, rysk fysiker och politiker.
 8. Bengt Lidforss

  Lidforss, Bengt, född 15 september 1868, död 23 september 1913, naturvetenskapsman och publicist, son till Edvard Lidforss.
 9. kärnenergifrågan

  kärnenergifrågan, debatten och den politiska striden kring kärnenergi (fissionskraft) som produktionsform för el.
 10. Birgitta Ohlsson

  Ohlsson, Birgitta, född 1975, politiker (liberal), riksdagsledamot 2002–18, EU-minister 2010–14.