1. densitet

  densitet, fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne.
 2. Alexander den store

  Alexander den store (Alexander III), född 356 f.Kr., död 13 juni 323 f.Kr., kung i Makedonien från 336, erövrare av det persiska riket.

 3. Den gudomliga komedin

  Den gudomliga komedin, Divina Commedia, den florentinske författaren Dante Alighieris främsta verk, fullbordat omkring 1320.

 4. Konstantin den store

  Konstantin den store, Konstantin I (Flavius Valerius Constantinus), född troligen 272 eller 273, död 22 maj 337 e.Kr., romersk kejsare, son till Constantius I och Helena.
 5. Denis Diderot

  Diderot, Denis, född 5 oktober 1713, död 31 juli 1784, fransk författare och filosof.
 6. Karl den store

  Karl den store (latin Carolus Magnus, franska Charlemagne, italienska Carlomagno), Karl I, född 2 april (?) 742 eller 747, död 28 (?) januari 814, frankisk kung från 768, langobardisk kung från 774, romersk kejsare från 800; jämför släktartikel karolinger.
 7. dendrit

  dendrit, kort, förgrenat utskott från en nervcell, vilket fungerar som mottagare för inkommande impulser.
 8. Erik den helige

  Erik den helige, död troligen 1160, svensk helgonkung.
 9. denitrifikation

  denitrifikation, sönderfall av oxiderade kväveföreningar (nitrat, NO 3 , eller nitrit, NO 2 ) under bildande av kvävgas (N 2), kväveoxid (NO) eller dikväveoxid (N 2O).
 10. denotation

  denotation, det som en språklig term betecknar.