1. dentin

  dentin, tandben, den hårdvävnad som utgör huvuddelen av människo- och djurtänder.
 2. dentinogenesis imperfecta

  dentinogenesis imperfecta, defekt dentinbildning, ett medfött ärftligt tillstånd som drabbar dentinet, tandbenet, vilket blir oregelbundet uppbyggt bl.a. i fråga om de kanaler som det är genomsatt av.
 3. tandben

  tandben, detsamma som dentin.
 4. dent-

  dent-, tand-; förleden uppträder i ord som dentalgi, dentin och dentition.
 5. odontom

  odontom, genitiv odontos, ’tand’), godartad tumör i käkskelettet.
 6. odontoblaster

  odontoblaster, de celler, som har till uppgift att bilda tandben (dentin).
 7. dentikel

  dentikel, pulpasten, hårdvävnadsbit av samma material som tandben, dentin, inne i pulparummet i en tand, antingen lös eller fastsittande i väggen.
 8. Tor Ørvig

  Ørvig ( Örvig), Tor, 1916–94, norsk-svensk paleozoolog, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 1949–73, professor där 1973–82.
 9. kalkpasta

  kalkpasta, även kalkkräm, läkemedelsberedning som innehåller bl.a. zinkoxid och kalciumhydroxid.
 10. rotcement

  rotcement, det yttersta lagret av tandrotens hårdvävnader.