1. depå

  depå, förråd, förvaringsställe; militär benämning på stödjepunkt för stridskrafter där dessa kan erhålla underhåll, reparationer m.m. och där ersättningspersonal utbildas.
 2. depå

  depå, förråd, förvaringsställe; förvaring av värdepapper för kunds räkning.
 3. depå

  depå´ subst. ~n ~er ORDLED: dep-ån
  Svensk ordbok
 4. depåbevis

  depåbevis, bevis över utländska aktier som förvaras i depå hos bank eller fondkommissionär i det land där bolaget har sitt säte.
 5. depåbehandling

  depåbehandling, teknik för läkemedelstillförsel som innebär att medlet inte behöver ges så ofta som vid sedvanlig behandling.
 6. depåfynd

  depåfynd kallar man upphittade föremål som någon med avsikt grävt ner i marken eller sänkt ner i vatten. De är vanligen från forntiden.
 7. depåbibliotek

  depåbibliotek, biblioteksmagasin för förvaring av lågfrekvent material, äldre litteratur, tidningar etc.
 8. depåfartyg

  depåfartyg, moderfartyg, används för förläggning av personal tillhörande stridsfartyg med begränsade utrymmen.
 9. depåjärn

  depåjärn, benämning på det järn som lagras i kroppen, väsentligen i röd benmärg, lever och mjälte, i form av ferritin (som innehåller 23 viktprocent järn) och hemosiderin (37 viktprocent järn).
 10. depåfett

  depåfett, upplagrade energirika triglycerider (neutralfetter) i kroppens fettceller.