1. deponera

  deponera, lägga något i förvar eller säkerhet.
 2. deponera

  depone´ra verb ~de ~t ORDLED: de-pon-er-ar SUBST.: deponerande, deponering; deposition
  Svensk ordbok
 3. Vostoksjön

  Vostoksjön, subglacial sötvattenssjö i Antarktis.
 4. lösfynd

  lösfynd, myntfynd som består av ett mynt tappat eller deponerat utan något sammanhang med andra mynt.
 5. negativ ränta

  negativ ränta, även minusränta, innebär att en centralbank tar betalt av affärsbankerna då dessa deponerar sina pengar hos centralbanken.
 6. incinerator

  incinerator, brännugn med huvuduppgift att oskadliggöra miljöfarliga ämnen (t.ex. sjukhusavfall eller giftiga avgaser) eller minska volymen hos avfall (t.ex. hushållsavfall som skall deponeras).
 7. immunkomplex

  immunkomplex, molekylkomplex som bildats vid reaktion mellan antikropp och antigen.
 8. depåfynd

  depåfynd, fynd av i marken avsiktligt deponerade föremål, vanligen från forntiden.
 9. getter

  getter, benämning på ämnen (företrädesvis barium men även magnesium, kalcium m.fl.) som deponeras genom förångning i vakuum på insidan av glashöljet i elektronrör eller andra vakuumbehållare i syfte att binda de sista gasresterna och sålunda uppnå ett bättre vakuum.
 10. radioaktivt nedfall

  radioaktivt nedfall, stoft innehållande radioaktiva ämnen (från kärnvapenexplosioner eller kärnreaktorhaverier) som spritts i atmosfären och sedan deponeras på marken.