1. deponi

  deponi, detsamma som avfallsupplag, se upplag.
 2. deponi

  deponi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: de-pon-in
  Svensk ordbok
 3. farligt avfall

  farligt avfall, tidigare miljöfarligt avfall, avfall som bedömts utgöra ett särskilt starkt hot mot miljön och därför måste omhändertas med särskild försiktighet och under särskilda bestämmelser.
 4. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 5. plastbelagd väv

  plastbelagd väv, plastduk, väv (dukvara) av syntetfiber eller bomull, belagd med plast.
 6. SAKAB AB

  SAKAB AB, Svensk Avfallskonvertering AB, företag bildat 1969 med ensamrätt att ta hand om svenskt farligt avfall samt förbränning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
 7. avfall

  avfall, föremål, ämne eller substans som ägaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med.
 8. mark

  mark, den del av den fasta jordytan som påverkas av atmosfären och levande organismer.