1. deportation

  deportation, en tvångsvis företagen förvisning eller förflyttning av enskilda eller av folkgrupper, antingen som straffpåföljd efter dom eller av politiska skäl.
 2. deportation

  deportation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: de-port-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.
 4. Srebrenica

  Srebrenica, gruvstad i östra Bosnien och Hercegovina; 15 600 invånare (2014).

 5. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.
 6. deportationsort

  deportationsort [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: de-port-at-ions--ort-en
  Svensk ordbok
 7. babyloniska fångenskapen

  babyloniska fångenskapen, benämning på deporterade judars vistelse i Babylonien under 500-talet f.Kr.
 8. Endlösung

  Endlösung, die Endlösung der Judenfrage (’den slutgiltiga lösningen av judefrågan’), de tyska nazisternas beteckning för det beslut som fattades vid Wannseekonferensen 1942 om deportationen av den judiska befolkningen till vissa bestämda förintelseläger.
 9. Adolf Eichmann

  Eichmann, Adolf, 1906–62, tysk SS-officer (Obersturmbannführer ’överstelöjtnant’).
 10. kolchos

  kolchos, kollektivt organiserat jordbruk i det dåvarande Sovjetunionen.