1. dépôt

  dépôt, den grumliga fällning som ofta bildas i många röda och vissa vita viner.
 2. dekantering

  dekantering, att en vätska avskiljs från en fällning eller från en annan, icke blandbar tyngre vätska.
 3. depå

  depå, förråd, förvaringsställe; militär benämning på stödjepunkt för stridskrafter där dessa kan erhålla underhåll, reparationer m.m. och där ersättningspersonal utbildas.
 4. bottensats

  bottensats i vin, se depôt.
 5. crust

  crust, den fällning av salter m.m. som uppstår i flaskan vid långvarig lagring av främst portvin och bildar en fast skorpa på glaset.
 6. depå

  depå, förråd, förvaringsställe; förvaring av värdepapper för kunds räkning.
 7. Wettergrens

  Wettergrens, Göteborg, bokhandel grundad 1882 av Carl Wettergren och Theodor Kerber under namnet Wettergren & Kerber Bok-, Konst- och Pappershandel.
 8. Anders Moberg

  Moberg, Anders, född 1950, företagsledare, VD och koncernchef för nederländska livsmedelskoncernen Royal Ahold N.V. 2003–07.
 9. depåtablett

  depåtablett, läkemedelsberedning som utformats med avsikten att den farmakologiska effekten skall bli mer långvarig än efter intag av en tablett av vanlig typ.

 10. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.