1. van der Waals-krafter

  van der Waals-krafter, svaga attraktiva krafter mellan atomer som beror på att elektronerna i elektronmolnen kring de växelverkande atomerna anpassar sig så att de rör sig i takt med varandra (s.k. elektronkorrelation).
 2. dervisch

  dervisch, arabiska darwish, medlem av ett islamisk-mystiskt (sufiskt) brödraskap, tariqa (arabiska, ’väg’, dvs. metod för undervisning, initiation och religiösa övningar).
 3. derivat

  derivat, gemensam benämning på värdepapper, t.ex. optioner, vars värde påverkas av värdet på ett annat värdepapper, t.ex. aktier.
 4. Der Blaue Reiter

  Der Blaue Reiter, internationellt sammansatt krets av konstnärer, ursprungligen namnet på en av Kandinsky och Franz Marc 1911 planerad och 1912 utgiven programskrift.
 5. van der Waals tillståndslag

  van der Waals tillståndslag, van der Waals tillståndsekvation, modifiering av den allmänna gaslagen, där hänsyn tas till såväl molekylernas ändliga storlek som attraktionskrafter mellan dem.
 6. derivat

  derivat, kemisk förening där en eller flera väteatomer i en stamförening ersatts med annan (andra) atom(er) och/eller grupp(er).
 7. derivata

  derivata, begrepp inom differentialkalkylen.
 8. dermatit

  dermatit, hudinflammation, samlingsterm för ett flertal hudsjukdomar där inflammation är den huvudsakliga processen.
 9. Marinus van der Lubbe

  van der Lubbe, Marinus, 1909–34, nederländsk murargesäll, dömd för att ha anlagt riksdagshusbranden i Berlin 1933.
 10. dermatom

  dermatom, hudområde som försörjs av en ryggmärgsnerv.