1. deras

  de`ras pron. ORDLED: der-as
  Svensk ordbok
 2. Svenskarna och deras hövdingar

  Svenskarna och deras hövdingar, historisk läsebok för folkskolan i två delar av Verner von Heidenstam, utgiven 1908–10.

 3. kräftor

  kräftor, de sötvattenlevande arterna inom kräftdjursgruppen Astacura (humrar och kräftor).

 4. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 5. glamping

  glamping, exklusiv form av camping.

 6. Plato

  Plato, Planetary Transits and Oscillations of Stars, europeiskt rymdteleskop för sökande efter exoplaneter 

 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 9. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 10. Cheops

  Cheops, Characterising Exoplanet Satellite, europeiskt rymdteleskop för studier av exoplaneter