1. deras

  de`ras pron. ORDLED: der-as
  Svensk ordbok
 2. Svenskarna och deras hövdingar

  Svenskarna och deras hövdingar, historisk läsebok för folkskolan i två delar av Verner von Heidenstam, utgiven 1908–10.

 3. ingrer

  ingrer (ryska izjory, finska inkerikot), finsk-ugriskt folk bosatt i det historiska landskapet Ingermanland.
 4. Eduardo Mallea

  Mallea, Eduardo, 1903–82, argentinsk författare.
 5. vepser

  vepser, östersjöfinskt folk, fördelade på tre dialektgrupper: i Karelen längs Onegasjöns sydvästra strand (nordvepserna), i Leningrad län och Vologdaområdet (central- och sydvepser) samt mellan Ladoga, Onegasjön och Vita sjön (Beloe ozero) i Ryska federationen.
 6. politikerförakt

  politikerförakt, misstro mot politiker och deras avsikter.
 7. horn

  horn, pariga eller opariga utskott på huvudet hos framför allt däggdjur.
 8. bönsyrsor

  bönsyrsor, äldre namn rovskräckor, Mantodea, insektsordning, ibland betraktad som en underordning i ordningen äggpaketerare.
 9. kanngjutare

  kanngjutare, medeltida benämning på tenngjutare, efter deras då viktigaste produkt.
 10. båtflyktingar

  båtflyktingar, ursprungligen vietnameser som främst 1977–79 flydde sjövägen till länder i Sydöstasien.