1. derivat

  derivat, gemensam benämning på värdepapper, t.ex. optioner, vars värde påverkas av värdet på ett annat värdepapper, t.ex. aktier.
 2. derivat

  derivat, kemisk förening där en eller flera väteatomer i en stamförening ersatts med annan (andra) atom(er) och/eller grupp(er).
 3. Derib

  Derib, pseudonym för Claude de Ribeaupierre, född 1944, schweizisk serieskapare.
 4. derivation

  derivation, språkvetenskaplig term: härledning av ords äldre ljudform via antaganden om regelmässiga, generella ljudförändringar (jämför ljudlag).
 5. derivation

  derivation, språkvetenskaplig term: i generativ grammatik härledning av en satsformad sekvens av ord via de grammatiska regler som definierar språkets möjliga satser och anger deras struktur.
 6. derivation

  derivation, språkvetenskaplig term: mindre vanlig synonym till avledning.
 7. deriverbar

  deriverbar i en punkt eller på en punktmängd kallas en funktion som har en derivata där.
 8. derivata

  derivata, begrepp inom differentialkalkylen.
 9. Derichthyidae

  Derichthyidae, familj ålartade fiskar med tre arter, av vilka två finns i Atlanten utanför Europa.
 10. derivera

  derivera, härleda, avleda (jämför derivation); bestämma derivatan för en funktion.