1. derivat

  derivat, kemisk förening där en eller flera väteatomer i en stamförening ersatts med annan (andra) atom(er) och/eller grupp(er).
 2. derivata

  derivata, begrepp inom differentialkalkylen.
 3. derivat

  derivat, gemensam benämning på värdepapper, t.ex. optioner, vars värde påverkas av värdet på ett annat värdepapper, t.ex. aktier.
 4. derivation

  derivation, språkvetenskaplig term: i generativ grammatik härledning av en satsformad sekvens av ord via de grammatiska regler som definierar språkets möjliga satser och anger deras struktur.
 5. deriverande krets

  deriverande krets, kombination av en resistor och en kondensator, som deriverar en signal under förutsättning att relevanta frekvenser i signalen är avsevärt högre än inverterade värdet av kretsens tidkonstant τ =  RC.
 6. Derichthyidae

  Derichthyidae, familj ålartade fiskar med tre arter, av vilka två finns i Atlanten utanför Europa.
 7. deriverbar

  deriverbar i en punkt eller på en punktmängd kallas en funktion som har en derivata där.
 8. derivation

  derivation, språkvetenskaplig term: härledning av ords äldre ljudform via antaganden om regelmässiga, generella ljudförändringar (jämför ljudlag).
 9. derivera

  derivera, härleda, avleda (jämför derivation); bestämma derivatan för en funktion.
 10. derivation

  derivation, språkvetenskaplig term: mindre vanlig synonym till avledning.