1. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 2. design

  design, internationellt använd term för formgivning, dvs. gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och miljöer.
 3. Design

  Design, brittisk månadstidskrift, utgiven 1949–99 av Design Council i London.
 4. exkluderande design

  exkluderande design, utformning av platser eller föremål i stadsbilden med syfte att hålla vissa människor borta.

 5. Scandinavian Design

  Scandinavian Design, även Scandinavian Modern, internationellt begrepp myntat på 1950-talet, en period då nordisk formgivning mer än någon annan påverkade andra länders.
 6. grafisk design

  grafisk design, se grafisk formgivning.
 7. designer

  designer, internationellt använd yrkesbeteckning för formgivare av produkter och miljöer.
 8. designhund

  designhund, medvetet framavlad rashybrid, i syfte att ta till vara specifika egenskaper hos två eller flera etablerade hundraser och överföra dem till avkomman.
 9. designade droger

  designade droger, narkotiska ämnen som genom en förändring av den kemiska strukturen inte längre är narkotikaklassade i juridisk mening och därför kan säljas fritt; se vidare smarta droger.
 10. designera

  designera, att i förväg bestämma någon för en uppgift eller en tjänst, t.ex. som efterträdare till en dittillsvarande befattningshavare.