1. Design

  Design, brittisk månadstidskrift, utgiven 1949–99 av Design Council i London.
 2. design

  design, internationellt använd term för formgivning, dvs. gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och miljöer.
 3. design

  design [-saj´n] subst. ~en ORDLED: de-sign-en
  Svensk ordbok
 4. Design Council

  Design Council, London, statsunderstödd institution med uppgift att främja en högre designstandard på brittiska industriprodukter, grundad 1944 som Council of Industrial Design.
 5. Design Centre

  Design Centre vid Haymarket i London startade 1956 som världens första i sitt slag (jämför designcenter).
 6. grafisk design

  grafisk design, se grafisk formgivning.
 7. exkluderande design

  exkluderande design, utformning av platser eller föremål i stadsbilden med syfte att hålla vissa människor borta.

 8. Scandinavian Design

  Scandinavian Design, även Scandinavian Modern, internationellt begrepp myntat på 1950-talet, en period då nordisk formgivning mer än någon annan påverkade andra länders.
 9. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 10. designer

  designer, internationellt använd yrkesbeteckning för formgivare av produkter och miljöer.