1. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 2. designer

  designer, internationellt använd yrkesbeteckning för formgivare av produkter och miljöer.
 3. design

  design, internationellt använd term för formgivning, dvs. gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och miljöer.
 4. designer

  designer [-saj´ner] subst. ~n, plur. ~ el. ~s ORDLED: de-sign-ern
  Svensk ordbok
 5. designera

  designera, att i förväg bestämma någon för en uppgift eller en tjänst, t.ex. som efterträdare till en dittillsvarande befattningshavare.
 6. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.
 7. designera

  designe´ra [-iŋn- el. -inj-] verb ~de ~t ORDLED: de-sign-er-ar SUBST.: designerande, designering
  Svensk ordbok
 8. grafisk design

  grafisk design, se grafisk formgivning.
 9. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 10. Washington D.C.

  Washington D.C., huvudstad i USA och såsom administrativ enhet identisk med District of Columbia (D.C.); 177 km2, 672 200 invånare (2016).