1. despot

  despot, i nutida språkbruk (nyckfull) envåldshärskare, tyrann.
 2. despotism

  despotism, despoti, styrelseform där all statsmakt är samlad hos en viss person (en despot) eller en viss grupp, som utövar denna makt efter eget godtycke; total diktatur.
 3. upplyst despotism

  upplyst despotism, benämning som främst avser 1700-talets kungliga maktutövning som på flera håll i Europa ägde rum i enväldiga former men som idémässigt moderniserats i enlighet med upplysningens grundsatser.
 4. despot

  despot [-å´t] subst. ~en ~er ORDLED: despot-en
  Svensk ordbok
 5. despotat

  despotat, autonom bysantinsk provins ledd av en despot.
 6. despotisk

  despotisk [-å´t-] adj. ~t ORDLED: despot-isk
  Svensk ordbok
 7. despoti

  despoti´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: despot-in
  Svensk ordbok
 8. despotism

  despotis´m subst. ~en ORDLED: despot-ism-en
  Svensk ordbok
 9. orientalisk despotism

  orientalisk despotism, term lanserad av den tyske ekonomiske historikern Karl Wittfogel som benämning på den politiska organisationen av asiatiska samhällen baserade på våtrisodling med omfattande konstbevattningsanläggningar (se hydraulisk civilisation).
 10. indoeuropéer

  indoeuropéer, samlingsbenämning på talare av indoeuropeiska språk i historisk tid, men även på förhistoriska populationer som använde mindre differentierat eller gemensamt indoeuropeiskt språk, rekonstruerat genom jämförande språkforskning.