1. destruktiv

  destruktiv [-i´v el. des´-] adj. ~t ORDLED: de-strukt-iv
  Svensk ordbok
 2. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 3. konflikt

  konflikt, motsättning som kräver lösning.
 4. interferens

  interferens är när olika vågrörelser överlagrar varandra och samverkar.
 5. koncentrationsläger

  koncentrationsläger, interneringsläger för civilpersoner, ofta politiska fångar.

 6. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 7. Utgård

  Utgård, fornisländska Utgarð, i fornnordisk mytologi ett område som står i skarp kontrast till det ordnade kosmos, Midgård (människors och gudars hem).
 8. Ares

  Ares, den grekiske krigsguden, av romarna identifierad med den italiske krigsguden Mars.
 9. diffraktion

  diffraktion, fysikaliskt fenomen som innebär att vågor (elektromagnetiska vågor, partikelvågor, vattenvågor, ljudvågor) böjer av vid en skarp kant eller spalt.
 10. visselblåsare

  visselblåsare, engelska whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt.