1. determinism

  determinism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken allt som sker sker med nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller andra redan givna villkor.
 2. det moderna genombrottet

  det moderna genombrottet, periodbegrepp främst tillämpat inom nordisk litteraturhistoria för tiden 1870–1905.
 3. detektivroman

  detektivroman, fiktionslitteratur vars främsta kännetecken är intrigens koncentration kring brottslighet, brotts begående och uppklarande av brott.

 4. detaljhandel

  detaljhandel, minuthandel, sista ledet i distributionskedjan för varor från producent till konsument.
 5. Det andra könet

  Det andra könet, Le Deuxième sexe, den franska författaren Simone de Beauvoirs mest uppmärksammade verk, ursprungligen publicerat i två delar 1949.

 6. det allmänna

  det allmänna, stat, kommun och deras anställda.
 7. detet

  detet, id, tyska das Es, enligt Freud en del av den psykiska strukturen i vår personlighet vid sidan av jaget och överjaget.
 8. det stora spelet

  det stora spelet, engelska The Great Game, benämning på rivaliteten mellan de brittiska och ryska imperierna i Centralasien och framför allt Afghanistan från tiden kring sekelskiftet 1800 fram till åren efter andra världskrigets slut.
 9. Vem är det

  Vem är det, biografisk uppslagsbok, utgiven första gången 1912.
 10. detaljplan

  detaljplan, plan genom vilken samhället, efter prövning av vad som är lämpligt, styr hur mark får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas.