1. härdplast

  härdplast, plast som efter härdning inte kan smältas, dvs. omformas.
 2. härskarteknik

  härskarteknik, sätt att hävda sin egen maktställning genom att förringa en individ eller en grupp.

 3. Härjedalen

  Härjedalen, landskap i Norrland.

 4. härmning

  härmning, efterliknande, imitation. Härmning, där man iakttar (utan att själv öva) vad någon annan gör och sedan upprepar beteendet, förekommer sällan i djurvärlden.
 5. de tolv

  de tolv, Jesu närmaste lärjungar, utvalda av Jesus för att följa honom och ta emot undervisning.
 6. härdning

  härdning är ett sätt att behandla ett ämne eller ett material för att det ska bli mer hållbart.
 7. härdsmälta

  härdsmälta är en allvarlig olycka i en kärnreaktor.
 8. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 9. häradshövding

  häradshövding, häradets ordinarie domare enligt de medeltida Götalagarna.
 10. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.