1. detaljist

  detaljist, en person som utövar detaljhandel med varor som vänder sig direkt till den slutliga konsumenten, via t.ex. torghandel eller butik.
 2. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 3. distributionskanal

  distributionskanal, den kedja av företag och funktioner som används för att föra en produkt från råvaruleverantör till slutlig förbrukare.
 4. Stockholms-Tidningen

  Stockholms-Tidningen, ST, ursprungligen liberal, senare socialdemokratisk dagstidning utgiven i Stockholm 1889–1966, 1981–84 och sedan 1993.
 5. återförsäljare

  återförsäljare, företag som säljer produkter som tillverkats av andra till senare led i tillverknings-, distributions- och konsumtionskedjan.
 6. ICA AB

  ICA AB, Solna, en av Nordens ledande detaljhandelskoncerner.
 7. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 8. detaljist

  detaljis´t subst. ~en ~er ORDLED: de-talj-ist-en
  Svensk ordbok
 9. merchandising

  merchandising,säljfrämjande åtgärder i handelsledet vidtagna av leverantörer och detaljister var för sig eller tillsammans ( varuföring).
 10. distributionssektorn

  distributionssektorn, handelssektorn, sektor av näringslivet som förmedlar producerade varor till kunden.