1. detaljrik

  detal`jrik adj. ~t ORDLED: de-talj--rik
  Svensk ordbok
 2. ekonomisk karta

  ekonomisk karta, typ av karta som redovisar markanvändning, främst inom jordbruket, och markens indelning i fastigheter.
 3. Jan van Eyck

  van Eyck, Jan, född ca 1390, död 1441, flamländsk målare.
 4. friidrott

  friidrott, tidigare även allmän idrott, samlande term för idrottsgrenar inom disciplinerna löpning, hopp, kast och mångkamp.

 5. Utvandrarna

  Utvandrarna, första delen i en romansvit i fyra delar av Vilhelm Moberg om den svenska utvandringen till USA.

 6. astronomisk enhet

  astronomisk enhet, fundamental längdenhet inom astronomin, vanligtvis använd vid avståndsangivelser inom solsystemet.
 7. orienteringskarta

  orienteringskarta, karta för orienteringslöpning, vanligen i skala 1:15 000.

 8. Tjänstekvinnans son

  Tjänstekvinnans son, självbiografisk romansvit i fyra delar av August Strindberg.

 9. bildkomposition

  bildkomposition är inom bildkonsten den inbördes ordningen mellan de olika delarna och verkningsmedlen i en bild, sedd som helhet.
 10. Andreas Vesalius

  Vesalius, Andreas, 1514–64, flamländsk läkare, den moderna anatomins grundläggare.