1. livet efter detta

  livet efter detta, den existens i en annan tillvaro som av många anses utgöra en fortsättning av jordelivet.
 2. detta

  detta se denna
  Svensk ordbok
 3. Detta skall hädanefter bliva min musik

  Detta skall hädanefter bliva min musik, ord som Karl XII påstås ha yttrat när han vid landstigningen i Humlebæk på Själland för första gången fick höra det vinande ljudet av muskötkulor.
 4. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 5. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 6. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 7. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 8. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 9. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 10. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.