1. deus ex machina

  deus ex machina, uttryck hämtat från den antika teatern, vars tragiska konflikt upplöstes genom gudarnas ingripande.
 2. Miserere mei, Deus

  Miserere mei, Deus (latin), ”Gud, var mig nådig”, begynnelseorden i Psaltaren 50 (i 1917 års Kyrkobibel Psaltaren 51).
 3. Deus revelatus

  Deus revelatus, se Deus absconditus.
 4. Deus absconditus

  Deus absconditus, ett begrepp som tillsammans med Deus revelatus (’den uppenbarade Guden’) utgör en distinktion inom den medeltida nominalismen och i Martin Luthers teologi mellan Gud som obegriplig ödesmakt respektive som nådig och barmhärtig, dvs. sådan han är uppenbarad i Kristus.
 5. João de Deus

  de Deus, João, 1831–96, portugisisk författare, journalist och parlamentsledamot.
 6. deism

  deism, dels beteckning för en viss form av gudstro (att Gud uppfattas som avlägsen från världen och inte ingriper i det historiska skeendet, jämför Gud), dels en bestämd teologisk och religionsfilosofisk riktning som hade sin höjdpunkt under 1700-talet i Storbritannien.
 7. deus ex machina

  de`us ex machina [ma´k-] subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 8. Baruch Spinoza

  Spinoza, Baruch (latiniserat Benedictus), född 24 november 1632, död 21 februari 1677, nederländsk filosof, en av de mest framträdande bland de s.k. rationalistiska tänkarna.
 9. deva

  deva, sanskrit för ’gud, gudomlig’.
 10. dominatet

  dominatet är namnet på den andra delen av kejsartiden i romerska riket under antiken.