1. Deus revelatus

  Deus revelatus, se Deus absconditus.
 2. Deus absconditus

  Deus absconditus, ett begrepp som tillsammans med Deus revelatus (’den uppenbarade Guden’) utgör en distinktion inom den medeltida nominalismen och i Martin Luthers teologi mellan Gud som obegriplig ödesmakt respektive som nådig och barmhärtig, dvs. sådan han är uppenbarad i Kristus.
 3. deus ex machina

  deus ex machina, uttryck hämtat från den antika teatern, vars tragiska konflikt upplöstes genom gudarnas ingripande.
 4. João de Deus

  de Deus, João, 1831–96, portugisisk författare, journalist och parlamentsledamot.
 5. Miserere mei, Deus

  Miserere mei, Deus (latin), ”Gud, var mig nådig”, begynnelseorden i Psaltaren 50 (i 1917 års Kyrkobibel Psaltaren 51).
 6. deus ex machina

  de`us ex machina [ma´k-] subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 7. Amadeus

  Amadeus, mansnamn, senmedeltida helgonnamn, bildat till latin amo ’älska’ och deus ’gud’.
 8. Henry Clay

  Clay, Henry, 1777–1852, amerikansk politiker.
 9. D.

  D., förkortning för det romerska personnamnet Decimus samt för de latinska orden Deus ’Gud’, Divus ’gudomlig’ och Dominus ’herre’.
 10. deuce

  deuce, ställningen 40–40 (”40-lika”) i ett tennisgame.