1. deviation

  deviation, avvikelse (från ett normalläge).
 2. deviation

  deviation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: devi-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. déviation conjuguée

  déviation conjuguée, samordnad, ofrivillig avvikelse av ögonens ställning, så att blicken riktas åt sidan.
 4. deviationsmoment

  deviationsmoment, matematisk hjälpstorhet i teknisk balkteori.
 5. töjning

  töjning, dimensionslös storhet som anger relativ deformation av fasta eller flytande medier.
 6. kompass

  kompass (italienska compasso ’kompass’, egentligen ’cirkel’, ’passare’, av compassare ’stega’, ’avmäta’, ’mäta med passare’, av latin passus ’steg’), instrument som bland annat används för att bestämma rörelseriktning eller bäring till föremål på jordytan.

 7. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 8. halofenomen

  halofenomen, optiskt fenomen i atmosfären vilket kan observeras som färgade eller vita ringar, bågar, ytor och ljusfläckar på himlen i vissa vädersituationer.
 9. standardavvikelse

  stan`dardavvikelse subst. ~n ~r ORDLED: stand-ard--av-vik-els-en
  Svensk ordbok
 10. via

  via [vi`a äv. vi´a] prep.
  Svensk ordbok