1. devis

  devis, valspråk, motto.
 2. de vises sten

  de vises sten, ett särskilt av europeiska alkemister använt namn på det eftersökta ämne som troddes kunna omvandla oädla metaller till ädla samt bota alla sjukdomar och förlänga livet (se alkemi).
 3. devis

  devi´s subst. ~en ~er ORDLED: de-vis-en
  Svensk ordbok
 4. Arthur Devis

  Devis, Arthur, 1711–87, brittisk porträttmålare.
 5. devising

  devising, processkapad teater, produktionsmetod inom teatern som under 2000-talet blivit vanlig inte minst inom barn- och ungdomsteater.
 6. frihet, jämlikhet, broderskap

  frihet, jämlikhet, broderskap, slagord präglat 1793, under franska revolutionen, i cordelierklubben i Paris.
 7. Frälsningsarmén

  Frälsningsarmén, engelska The Salvation Army, internationell protestantisk organisation för evangelisation och socialt arbete med betoning på odogmatisk, praktisk kristendom.

 8. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 9. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.
 10. Gunnar Ekelöf

  Ekelöf, Gunnar, född 15 september 1907, död 16 mars 1968, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1958, fil.hedersdoktor i Uppsala 1958.