1. dia-

  dia-, prefix med betydelsen mellan, över, isär o.d.
 2. dia

  1di`a subst. ~n dior; eg. kortform av diapositiv ORDLED: di-an
  Svensk ordbok
 3. dia

  2di`a verb ~de ~t ORDLED: di-ar SUBST.: diande
  Svensk ordbok
 4. dia-

  dia- förled
  Svensk ordbok
 5. diapositiv

  diapositiv, fotografisk bild på transparent underlag; se diabild.
 6. diafys

  diafys, mellersta delen (skaftet) av kroppens rörben.
 7. diameter

  diameter, sträcka som går genom en cirkels centrum och som har sina ändpunkter på cirkelperiferin.
 8. diapason

  diapason, antika och medeltida musikteoretikers beteckning för oktavintervall eller -skala.
 9. diakines

  diakines, det sista stadiet under meiosens profas, vilken kännetecknas av att kärnmembranerna bryts ned.
 10. diatermi

  diatermi, uppvärmning av djuptliggande vävnader med hjälp av högfrekvent växelström.