1. diaspora

  diaspora, benämning på folkgrupp som lever utanför det geografiska område som människorna i gruppen definierar som sitt hemland.

 2. dialekt

  dialekt, språkvariant som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, t.ex. ett landskap eller en socken.
 3. dia-

  dia-, prefix med betydelsen mellan, över, isär o.d.
 4. diabetes

  diabetes, egentligen diabetes mellitus, sockersjuka, vanlig kronisk ämnesomsättningssjukdom där grundproblemet är att kroppen bildar otillräckligt med insulin eller att insulinet inte har tillräcklig effekt (insulinresistens) eller en kombination av dessa störningar.

 5. diamant

  diamant, modifikation av grundämnet kol.
 6. dialektik

  dialektik, term med en rad skiftande innebörder.
 7. dialektforskning

  dialektforskning, dialektologi, det vetenskapliga studiet av dialekter.
 8. diafragma

  diafragma, i anatomin: mellangärdet, skiljeväggen mellan bröst- och bukhåla.
 9. dialekter

  dialekter, se dialekt.
 10. dianetik

  dianetik, ett ord och begrepp brukat av scientologins grundare, L. Ron Hubbard, i hans bok Dianetics (1950; ”Dianetik”), som utgivits i ca 11 miljoner exemplar på olika språk.