1. dialekt

  dialekt, språkvariant som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, t.ex. ett landskap eller en socken.
 2. dia-

  dia-, prefix med betydelsen mellan, över, isär o.d.
 3. diaspora

  diaspora kallas förhållandet att en religiös folkgrupp lever utanför sitt ursprungsområde i samhällen som domineras av en annan religion.
 4. diabetes

  diabetes, egentligen diabetes mellitus, sockersjuka, vanlig kronisk ämnesomsättningssjukdom där grundproblemet är att kroppen bildar otillräckligt med insulin eller att insulinet inte har tillräcklig effekt (insulinresistens) eller en kombination av dessa störningar.

 5. dialekter

  dialekter, se dialekt.
 6. dialektforskning

  dialektforskning, dialektologi, det vetenskapliga studiet av dialekter.
 7. dialektik

  dialektik, term med en rad skiftande innebörder.
 8. diamant

  diamant, modifikation av grundämnet kol.
 9. dianetik

  dianetik, ett ord och begrepp brukat av scientologins grundare, L. Ron Hubbard, i hans bok Dianetics (1950; ”Dianetik”), som utgivits i ca 11 miljoner exemplar på olika språk.
 10. diagnos

  diagnos, igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd.