1. diabas

  diabas, fin- eller medelkornig, mörkt grå till svart gångbergart, som till 65–35 volymprocent består av kalciumrik plagioklas (labrador–bytownit) och till 35–65 volymprocent av pyroxen; även olivin kan förekomma.
 2. diabas

  diaba´s subst. ~en ~er ORDLED: dia-bas-en
  Svensk ordbok
 3. jotnisk diabas

  jotnisk diabas (jämför jotnium), olivinförande diabas i den baltiska skölden, ca 1 200–1 250 miljoner år gamla.
 4. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.

 5. gångbergart

  gångbergart, magmatisk bergart som bildats genom att en magma stelnat i en spricka i jordskorpan.
 6. Höga kusten

  Höga kusten, kustzonen mellan Härnösand och Örnsköldsvik i Ångermanland.
 7. platåberg

  platåberg, tidigare taffelberg, berg med branta sidor och en flack, mer eller mindre horisontell överyta, vilken utgörs av en motståndskraftig bergart.
 8. glasfiber

  glasfiber, samlingsterm för material som i smält tillstånd bearbetats till fiber med en diameter mellan ca 0,001 och 0,1 mm.
 9. åsby–särna-diabaserna

  åsby–särna-diabaserna, samlande benämning på skivformiga förekomster (gångar) av bergarten diabas i norra Dalarnas och Härjedalens urberg.
 10. natursten

  natursten, byggnadsmaterial av naturligt förekommande bergarter som huggs till block eller mindre stenar eller sågas till skivor, mindre plattor etc.