1. diabas

  diabas, fin- eller medelkornig, mörkt grå till svart gångbergart, som till 65–35 volymprocent består av kalciumrik plagioklas (labrador–bytownit) och till 35–65 volymprocent av pyroxen; även olivin kan förekomma.
 2. Deccan

  Deccan, platåland i västra Indien.
 3. åsby–särna-diabaserna

  åsby–särna-diabaserna, samlande benämning på skivformiga förekomster (gångar) av bergarten diabas i norra Dalarnas och Härjedalens urberg.
 4. Runamo

  Runamo, berghäll och gård i Bräkne-Hoby, Blekinge.
 5. monzonit

  monzonit, vanligen mörkgrå till grön- eller rödaktig magmatisk djupbergart som består av ungefär lika delar plagioklas och alkalifältspat jämte smärre mängder av amfibol eller pyroxen.
 6. granofyr

  granofyr, porfyrisk, ljusgrå eller ljusröd magmatisk bergart med granitliknande sammansättning i vilken grundmassans alkalifältspat och kvarts bildar skriftgranitisk textur i mikroskopisk skala.
 7. Brevengången

  Brevengången, öst–västlig, brantstående gång av diabas söder om Brevens bruk i Närke.
 8. Trosa

  Trosa, kommun i Södermanland (Södermanlands län).

 9. Liberia

  Liberia, stat i Västafrika.

 10. Götene

  Götene, kommun och tätort i Västergötland (Västra Götalands län).