1. åsby–särna-diabaserna

  åsby–särna-diabaserna, samlande benämning på skivformiga förekomster (gångar) av bergarten diabas i norra Dalarnas och Härjedalens urberg.
 2. diabas

  diabas, fin- eller medelkornig, mörkt grå till svart gångbergart, som till 65–35 volymprocent består av kalciumrik plagioklas (labrador–bytownit) och till 35–65 volymprocent av pyroxen; även olivin kan förekomma.
 3. Deccan

  Deccan, platåland i västra Indien.
 4. monzonit

  monzonit, vanligen mörkgrå till grön- eller rödaktig magmatisk djupbergart som består av ungefär lika delar plagioklas och alkalifältspat jämte smärre mängder av amfibol eller pyroxen.
 5. Runamo

  Runamo, berghäll och gård i Bräkne-Hoby, Blekinge.
 6. granofyr

  granofyr, porfyrisk, ljusgrå eller ljusröd magmatisk bergart med granitliknande sammansättning i vilken grundmassans alkalifältspat och kvarts bildar skriftgranitisk textur i mikroskopisk skala.
 7. Trosa

  Trosa, kommun i Södermanland (Södermanlands län).

 8. Brevengången

  Brevengången, öst–västlig, brantstående gång av diabas söder om Brevens bruk i Närke.
 9. Liberia

  Liberia, stat i Västafrika.

 10. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.