1. diabetiker

  diabe´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: dia-bet-ik-ern
  Svensk ordbok
 2. LCHF-kost

  LCHF-kost, kost som innehåller en mycket låg andel kolhydrater, en måttlig andel proteiner och en hög andel fett.
 3. sötningsmedel

  sötningsmedel är ämnen som inte är socker men som smakar sött ändå.

 4. intertrigo

  intertrigo, hudinflammation som uppstår där hud ligger mot hud, t.ex. under brösten eller i ljumskar vid fetma.
 5. amputation

  amputation, att man avlägsnar en del av ett organ eller en kroppsdel, vanligen en del av en extremitet.

 6. handikapphjälpmedel

  handikapphjälpmedel, anordning som underlättar tillvaron för en funktionshindrad.
 7. reflektometer

  reflektometer, instrument som mäter en ytas förmåga att återkasta ljus (reflektans).
 8. pneumaturi

  pneumaturi ’luft’, ’vind’ och ouron ’urin’), avgång av luft (gas) med urinen.
 9. fot

  fot, pes, hos fyrfota ryggradsdjur yttre delen av extremiteterna; den används för gång och är försedd med tår.
 10. Diabetesförbundet

  Diabetesförbundet, egentligen Svenska Diabetesförbundet, intresseorganisation som arbetar för bättre medicinska, sociala och ekonomiska villkor för diabetiker samt stödjer vetenskaplig forskning på området.