1. diabild

  diabild, fotografisk bild i färg eller svartvitt gjord på transparent underlag (reversalfilm).
 2. diabild

  di`abild subst. ~en ~er ORDLED: dia--bild-en
  Svensk ordbok
 3. kamera

  kamera, instrument för framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkats av ljuset.
 4. laterna magica

  laterna magica var en apparat som man förr kunde visa bilder med.
 5. projektor

  projektor är en apparat som används när man visar stillbilder eller film på en duk eller en ljus yta.
 6. positiv

  positiv, fotografisk bild (transparent eller påsiktsbild), som är tonmässigt rättvänd.
 7. diapositiv

  diapositiv är ett annat namn på diabild.
 8. fotografi

  fotografi, foto, framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljuset.
 9. diaprojektor

  diaprojektor, projektor för diabilder.
 10. polaroidfotografi

  polaroidfotografi, bild framställd med s.k. reversal diffusionsöverföring, vilket ger färdiga positiva färg- eller svartvitbilder (direktbild) enligt traditionell kemisk metod.